Joystick ยี่ห้อไหน รุ่นอะไร ที่รองรับบ้าง


Joystick ยี่ห้อและรุ่นดังต่อไปนี้ สามารถใช้งานกับกล่อง Penta TV ได้

 • USB Joystick ที่รองรับ
  • Nubwo NJ-25
   Nubwo NJ-25
  • Nubwo NJ-31 (Wireless)
   NUBWO_Wireless
  • Logitech F310
   Logitech F310
  • Xbox 360 Controller for PC
   Xbox 360 Controller for PC
  • Xbox 360 wireless receiver
   x360 wiress
  • Razor Onza Xbox360 joystick for PC
   razers-onza-xbox-360-controller
  • OKER U-706
   oker-cchc
  • Anitech J235
   JOY_STICK_ANITECH_J235