[EP3] ประเภทของน้ำตาลและผลกระทบภายในร่างกาย

น้ำตาลนั้นมีมากมายหลายประเภท ซึ่งการแยกทางกายภาพสามารถแยกคร่าวๆได้ดังนี้

1. น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) คือ น้ำตาลทรายที่ใช้ส่งออกเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ หรือเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายขาว โดยน้ำตาลทรายดิบจะมีสีน้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ และมีความบริสุทธิ์ต่ำ
2. น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) คือ น้ำตาลทรายดิบที่นำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์บางส่วน สีของน้ำตาลเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาล สามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง แต่ไม่เป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ ยกเว้นในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีกำลังซื้อค่อนข้างต่ำ เนื่องจากน้ำตาลชนิดมีราคาถูกกว่าน้ำตาลทรายขาว
3. น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้มาจากการสกัดเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำตาลทรายดิบ และเป็นที่นิยมในการใช้บริโภค
4. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) คือ น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการผลิตคล้ายกับน้ำตาลทรายขาว แต่จะมีความบริสุทธิ์มากกว่า มีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวใส นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง รวมไปถึงอุตสาหกรรมยา เป็นต้น
5. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
(Super Refined Sugar) คือ น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการผลิตเหมือนน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ แต่จะมีความบริสุทธิ์มากกว่า นิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มากๆ เป็นส่วนประกอบ
6. น้ำตาลปี๊บ (Paste Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากเอาน้ำตาลทรายขาวมาเคี่ยวจนมีความเข้มตามที่กำหนด แล้วนำไปบรรจุขณะยังร้อนและผึ่งให้น้ำตาลแข็งตัวโดยใช้ลมเย็น
7. น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากการเอาน้ำตาลทรายดิบมาละลายกับน้ำอ้อยใสและน้ำเชื่อมดิบในอัตราส่วนที่กำหนด
8. น้ำเชื่อม (Liquid Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากการแปรสภาพจากผลึกของน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อม นิยมนำมาใช้เพื่อความสะดวกในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ
9. น้ำตาลแร่ธรรมชาติ (Mineral Sugar) คือ น้ำตาลที่ได้จากการผสมคาราเมลซึ่งได้มาจากการเคี่ยวน้ำตาลกับเอ-โมลาสซึ่งมีแร่ธาตุธรรมชาติจากอ้อย แล้วจึงนำไปผสมกับน้ำตาลทรายขาวตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้แร่ธาตุจากอ้อยที่สูญเสียไปกับกากน้ำตาลในกระบวนการตกผลึกของน้ำตาล กลับคืนสู่น้ำตาล
10. กากน้ำตาล (Molasses) คือ ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ผลิตผงชูรส น้ำส้มสายชู เป็นต้น

แต่หากแบ่งแยกตามประเภทในเชิงโครงสร้างเคมีเป็นหลัก ตามลักษณะโมเลกุล จะได้สองประเภท
1) น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
น้ำตาลกลูโคส พบในแป้งชนิดต่างๆ, ขนมปัง, ธัญพืช (ร่างกายจะเปลี่ยนเปนกลูโคส)
น้ำตาลฟรุกโตส พบในผลไม้และน้ำหวาน
น้ำตาลกาแลกโตส พบในถั่วฝัก, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม, ลูกฟิกแห้ง
2) น้ำตาลโมเลกุลคู่
น้ำตาลซูโครส พบในลูกกวาด ผักผลไม้บางชนิด
น้ำตาลมอลโตส หรือ “น้ำตาลมอลท์” พบในผลิตภัณฑ์จากมอลท์เป็นหลักเช่น มิลค์เชค, เบียร์, ลูกกวาด
น้ำตาลแลกโตส หรือ “น้ำตาลนม” พบในนม, ซีเรียล, ขนมปัง, ขนมขบเคี้ยว

 

น้ำตาลนั้นเป็นคาร์โบไฮเดรตจำพวกที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วมาก(และห้ามลืมว่าแป้งต่างๆเช่นข้าว เส้นพาสต้า ขนมปังนั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเช่นกัน) ทำให้ไขมันสะสมเดิมไม่ถูกนำมาใช้ และถ้าได้รับมากเกินไปจะถูกเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่น ตับ  ทำให้เกิดอันตราย และน้ำหนักเกินได้ง่าย  ดังนั้นในการ diet หรือรักษาสุขภาพที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดหนึ่งสิ่งที่ควรจะต้องโฟกัสมากที่สุดคือ “น้ำตาล”

 

ที่นี้หลังจากที่เราทราบว่าน้ำตาลอันตราย เรามาดูอีกตัวหนึ่งกันบ้างที่เราเข้าใจว่าอันตรายเช่น ซึ่งก็คือ “ไขมัน” ว่ามีเกร็ดความรู้อะไรบ้าง ใน EP ถัดไป